НАСТУПНІСТЬМОН розробило рекомендації щодо наступності дошкільної та початкової освіти

Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи, доцільність використання учителями під час першого (адаптаційно-ігрового) циклу початкової освіти досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти зі старшими дошкільниками. Ці актуальні питання обговорили наприкінці березня за круглим столом у Міністерстві освіти і науки України представники МОН, НАПН, ІМЗО, педагогічних вишів, обласних департаментів та освітяни, які опікуються дошкільною і початковою освітою.
18 квітня Міністерство освіти і науки за технічної підтримки Освітнього порталу «Педагогічна преса»організувало та провело Всеукраїнський вебінар «Забезпечення наступності змісту дошкільної і початкової освіти: впровадження освітньої програми «Впевнений старт» у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку». В режимі онлайн учасники розглянули, як підвищити якість дошкільної освіти, реалізовувати завдання наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи, а також нові нормативні вимоги до розроблення освітніх програм.
Також обговорювалися дидактико-методичні основи здійснення освітньої діяльності за оновленою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Вона була розроблена авторським колективом на чолі з доктором психологічних наук, завідувачем лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Піроженко Т. О.
Під час вебінару відбувалися прямі включення з регіонів – міст Слов’янська, Чернівців, Олександрії, Костянтинівки тощо. Упродовж включень своїм досвідом поділилися педагоги-практики, які впроваджували нову освітню програму «Впевнений старт» у цьому навчальному році.
Відео вебінару, презентації спікерів доступні за посиланням http://pedpresa.ua/191487-online-139.html.
25 квітня у Міністерстві освіти і науки України під час наради для головних спеціалістів обласних департаментів освіти і науки та методистів закладів післядипломної педагогічної освіти розглянули питання оновлення нормативного забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти, забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти в умовах реформування Нової української школи, виконання у 2017 році Плану дій поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку. Серед інших питань учасники наради активно обговорили форму медичної довідки для зарахування дітей до дитячих садків, обговорили порядок створення, реорганізації та особливості функціонування й управління закладами дошкільної освіти в рамках нового Закону України «Про освіту».
Презентації виступів, доповідей, досвіду роботи педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи доступні за посиланням.Угода
про співпрацю між дошкільним і загальноосвітнім навчальним закладом


Загальноосвітній навчальний заклад ________________________(далі – школа) 
у особі директора _____________________________і дошкільний навчальний заклад (далі – ДНЗ) ________________________________________________ у особі завідувача (директора)______________________________________________
уклали дану угоду.

1. Предмет угоди
Здійснення взаємодії навчальних закладів: школи і ДНЗ з метою забезпечення наступності навчально-виховного процесу, соціальної адаптації дошкільника до умов учбової діяльності в школі.

2. Мета угоди
Спільна розробка і реалізація моделей взаємодії навчальних закладів, забезпечуючи наступність:
- у програмах, ефективних педагогічних технологіях;
- формах и методах роботи педагогів з дітьми;
- здійсненні педагогічної співпраці з батьками.

3. Обов'язки сторін
3.1. ДНЗ зобов'язується:
3.1.1.Брати участь у спільних зі школою теоретичних і практичних семінарах з метою підвищення професійного рівня педагогів і забезпечення таким чином оптимального рівня якості освіти.
3.1.2.Ознайомити вихователів та інших спеціалістів, що працюють з дітьми старшого дошкільного віку, з варіантами корекції практичних умінь і навичок майбутніх першокласників.
3.1.3.Надавати батькам консультаційно-діагностичну допомогу в рішенні питань соціальної адаптації дітей до умов шкільного життя.
3.1.4.Ознайомити батьків з програмами розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та першого класу школи, проводити відкриті заняття й інші методичні заходи.
3.1.5.Регулярно проводити відкриті перегляди різних видів діяльності у випускних групах дошкільного закладу для вчителів початкових класів з метою демонстрації кращих зразків педагогічних технологій і обміну досвідом.
3.1.6.Відповідно до спільного плану роботи ДНЗ і ЗНЗ проводити фізкультурно-спортивні, літературно-музичні і театралізовані свята.
3.2. Школа зобов'язується:
3.2.1.Вивчити особливості освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.
3.2.2.Комплектувати перші класи на диференційованій основі і забезпечити наступність в роботі на рівні початкової ланки школи.
3.2.3.Проводити протягом року консультативну і методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов школи, використовуючи взаємовідвідування, спільні семінари тощо.
3.2.4.У процесі шкільного навчання продовжити роботу по забезпеченню фізичного, психічного і емоційного благополуччя дітей, розвитку їх творчих здібностей у різних видах діяльності.
3.2.5.Спільно з спеціалістами ДНЗ обговорювати підсумки успішності випускників, причини неуспішності, проблеми адаптації.
3.2.6.Проводити відкриті уроки вчителів початкових класів для вихователів, інших спеціалістів ДНЗ з метою демонстрації кращих зразків педагогічних технологій і обміну досвідом.
3.2.7.Проводити ознайомлювальні зустрічі вчителів початкових класів з майбутніми першокласниками і їх батьками.
3.2.8.Брати участь у батьківських зборах, що проводяться в ДНЗ з питань підготовки дитини до школи.
3.2.9.Проводити у канікулярний період спільні заходи із залученням дітей старшого дошкільного віку, учнів початкових класів та їхніх батьків.

4. Строк дії угоди:
4.1. Строк дії угоди: початок: 1 вересня 20___ р.; завершення: 31 серпня 20__ р.

5. Юридичні адреси сторін
Загальноосвітній навчальний заклад ___ Дошкільний навчальний заклад

Немає коментарів:

Дописати коментар