ППД

Передовий педагогічний досвід  -  це  результат творчої діяльності педагога з елементами  новизни, спрямований на виконання  актуальних завдань навчання і виховання.


Залежно  від  теми  та  змісту  ППД  може  бути:
Комплексний досвід  -  це  досвід, який  висвітлює  певну  педагогічну  технологію  побудови  навчально-виховного  процесу, її  змістову (зміст  навчання) та  процесуальну  (методи, прийоми, форми  навчання)  основи.
Локальний  досвід  -  досвід,  який  представляє  певний  доробок  педагога чи  педагогічного  колективу  в  побудові  окремих  компонентів  навчально-виховного процесу.

За  рівнем  творчої  самостійності  ППД  поділяється на:
Раціоналізаторський  досвід – досвід, який  представляє  собою  удосконалення  практики  навчання,  виховання  чи  управління  в  межах відомих  форм  та  засобів (методів, прийомів)  педагогічної  діяльності.
Новаторський досвід  - досвід-дослідження, який  представляє  принципово  нові  для  системи освіти  педагогічні  рішення.

За  кількістю  авторів  ППД  поділяють на:
·         колективний;
·         груповий;
·         індивідуальний.

Педагогічна ідея – це  певний  напрям  педагогічної  думки, який  отримав концептуальне  оформлення.
ІДЕЇ:
·       створення узагальнюючої збірки з порадами та рекомендаціями батьків для бібліотечки групи;
·  модель у вигляді сонечка для запрошення батьків взяти участь у тематичній акції;
·   використання творчих талантів батьків у створенні, оформленні та оздобленні куточків;
·         розмаїття оформлення куточків;
·         рубрики «До бабусі за порадою», «Теми для дорослих»;
·         випуск  родинами тематичних стінгазет тощо.

Принципи  виявлення,  вивчення, узагальнення  ППД:
·         законність;
·         науковість;
·         гласність;
·         толерантність;
·         комплексність;
·         нормативність;
·         безперервність;
·         особистісна  зорієнтованість

Критерії оцінювання ППД
1. Актуальність і перспективність. Тобто він має сприяти вирішенню завдань сучасного етапу розвитку освіти.
2.Висока  результативність, стабільність показників, оптимальність
3. Наукова обґрунтованість, тобто відповідність основним принципам, законам педагогічної  діяльності.
4. Існування елементів новизни й оригінальності.
5. Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами.

Метод вивчення літератури
 Робота з літературними джерелами  та документальними матеріалами триває впродовж усього процесу вивчення досвіду.
Метод дає можливість детально ознайомитися з проблемою, над якою працює вчитель.

Метод спостереження
Об'єктом спостереження є сам процес діяльності педагога або учня, про хід та результати якого судять із дій, вчинків, результатів виконаних завдань.
Метод дає можливість оцінити досвід з різних сторін і позицій, побачити вчителя в різних ситуаціях.

Метод експертних суддів
Це оцінювання роботи вчителя кількома колегами або незалежними експертами (методистами відповідних служб).
Відповідно до теми досвіду, формулюються питання для його оцінювання суддями.

Метод анкетування
Це метод виявлення суб'єктивної думки та оцінки діяльності педагога. Його використовують для збору первинної інформації, яка має бути перевірена іншими методами. Зібрана інформація аналізується, робляться попередні висновки. Створюючи анкету (окремо для учнів і вчителів), слід пам'ятати такі правила:
·         вона має бути цілеспрямованою (визначена мета, питання, які слід окреслити);
·         запитання потрібно формулювати так, щоб вони були доступними для розуміння, чіткими й однозначними.

Метод портфоліо
Це збір інформації про діяльність педагога з різних джерел: письмові доповіді, фотографії, відеозаписи уроків, самозвіти, самоаналіз літератури, проекти, аналізи контрольних робіт, психологічні характеристики тощо. Ці матеріали віддзеркалюють рівень компетентності педагога. За допомогою цього методу можна визначити не тільки результати праці, а й причини та фактори, що зумовили певний результат. Нагадує картотеку і може мати різну форму: скринька, папка, зошит...
Етапи виявлення, вивчення, узагальнення та затвердження ППД
Рівні  вивчення  ППД:
·         навчального  закладу
·         районного  методичного  кабінету
·         ХОІППО
   
Правила оформлення додатка до опису досвіду
Обсяг і зміст додатків до цілісного опису досвіду залежить від теми досвіду. У додатку повинні бути представлені тільки ті матеріали, які мають відношення до представленого цілісного опису досвіду і на ці додатки, в тексті опису досвіду є посилання в якості прикладів. Сторінка з зазначенням розділів додатків нумерується в тексті опису досвіду останньою. Кожен з розділів додатків нумерується окремо, починаючи з одиниці. У правому верхньому куті на кожному аркуші додатку повинно бути зазначено, до якого з розділів додатків належить цей лист: «Додаток № 2» або «Додаток № 4». На сторінці із зазначенням розділів додатків нумерація початку розділів не ставиться, на цій сторінці вказується перелік матеріалів додатків.


Приклад оформлення:
Іванова Анна Петрівна
Додатки
1. Додаток № 1 - Авторські програми
2. Додаток № 2 - Тематичне планування
3. Додаток № 3 - Конспекти уроків (система уроків).
4. Додаток № 4 - Відеоматеріали (фотоматеріали і комп'ютерні презентації досвіду)
5. Додаток № 5 - Комп'ютерне забезпечення занять.
6. Додаток № 6 - Сценарії вечорів, свят.
7. Додаток № 7 - Тексти лекцій, виступів доповідей, рефератів тощо.
8. Додаток № 8 - Матеріали, що підтверджують результативність досвіду.

Додаток до цілісного опису досвіду роботи
Зміст додатку, обсяг додатку залежить від теми досвіду та може містити:
• Авторські програми, модифіковані програми, проекти.
• Тематичне планування.
• Конспекти уроків (система уроків).
• Відеоматеріали (фото матеріали, комп’ютерні презентації досвіду).
• Комп’ютерне забезпечення занять.
• Сценарії вечорів, свят і т.п.
• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів і т.п.
• Матеріали, що підтверджують результативність досвіду.

Немає коментарів:

Дописати коментар